Образна диагностика

Образна диагностика

Описание

Описание

dotts

Оборудвана лаборатория с апаратура от последно поколение, осигуряваща изследвания в направленията: ядрено-магнитен резонанс, рентгенография, ехография.