Функционална диагностика

Функционална диагностика

Описание

Описание

dotts

Чрез професионална оценка на физическото състояние на спортистите и посетители ще се предлагат програми за понижаване на риска от възникването на травми и подобряване на физиологичните показатели.