Генерален план

Генерален план

За проекта

За проекта

dotts

Комплекс СамЕлион е разположен в подножието на Рила, на 960 м надморска височина, в периферията на град Самоков и в непосредствена близост до река Искър. Това местоположение предлага южно изложение с гледка към Рила и лесен достъп до зимния курорт Боровец, който е на разстояние от 10 км. Проектът създава модерни условия за спорт и възстановяване, съчетани със съвременната идея за комфортна среда на обитаване.

Генерален план

dotts

Генералният план на комплекс „СамЕлион“  е разработен върху терен с обща площ 60 854 квадратни метра.

Комплексът предвижда обособяване на две зони – публична, с площ от  23 490 квадратни метра и жилищна,  с площ от 37 364 квадратни метра.

Основната идея на  генералния план е обединяване на зони и сгради с различни функции в единно цяло, без да се нарушава чувството за обитаване в паркова  среда. В допълнение са съобразени и вписани всички природни дадености  на терена.

Предвиденото застрояване е с обща разгъната застроена площ на сградите 45 975 квадратни метра..

Общата застроена площ на сградите е 16 830 квадратни метра, публичната зона е 10 518 квадратни метра, а жилищната – 6 312 квадратни метра..

За паркинги, автомобилни алеи и тротоари в жилищната зона е отредена площ 5 709 квадратни метра, а в обществената – 6550 квадратни метра. Още 1 226 квадратни метра е площта на пешеходните алеи в жилищната зона.

Генералният план предвижда 23 590 квадратни метра площи за озеленяване и 2 015 квадратни метра водни площи.

Генерален план
Инициатор на проекта

Инициатор на проекта

dotts

Инж. Петър Георгиев е основен вдъхновител и двигател на изграждането на Комплекс „СамЕлион“.

Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Самел-90“ АД и „СамЕлион“ АД.

Роден в Самоков на 27.03.1950г. Женен, има една дъщеря.

Образование – Висше, ВМЕИ – София, специалност „Конструиране на радиоелектронни изделия“.

„ За мен работата е кауза. Едно от най-хубавите неща, което може да се случи на човек, е това, което обича да прави, да се превърне в негова професия. Ключът за успех е да бъдеш оптимист. Да се концентрираш върху това, което можеш да направиш, да създадеш един стабилен колектив, който те подкрепя, за да постигаме заедно целите.“