Многофункционални спортни зали

Многофункционални спортни зали

Основна спортна зала

Основна спортна зала

dotts

Основната зала е  проектирана с капацитет   3000 души. Предназначена е за провеждане на международни, национални и регионални спортни състезания. Отговаря на изискванията за провеждане на състезания от най-високо ниво в спортовете: баскетбол, волейбол, художествена гимнастика, тенис и други. 

Освен спортни състезания залата предлага богати възможности за организиране на културни събития, концерти, изложения, политически  и обществени прояви.

Тренировъчна спортна зала

dotts

Зала 2 е многофункционална зала, предназначена за тренировки по баскетбол, волейбол, тенис и други спортове, както  и като пространство за провеждане на коктейли, изложения, културни събития и други.

Тренировъчна спортна зала
Спомагателни спортни зали

Спомагателни спортни зали

dotts

Към спортно-възстановителния център на подземно ниво са проектирани три многофункционални спомагателни зали за тренировки, в които могат да се провеждат занятия по танци, йога, гимнастика и други спортове.