Еднофамилни двуетажни къщи BH

dotts

Зоната с еднофамилни двуетажни жилищ ...

Еднофамилни триетажни къщи SH

dotts

Зоната с еднофамилни триетажни жилищни сгради  се разполага в западната част на селището, непосредствено до парка. Достъпът до тях  се осъществява от обслужваща алея. 

Тази зона включва 9 жилищни сгради, с еднакви параметри по отношение на функционално разпределение, фасада ...

Еднофамилни редови двуетажни къщи SRH

dotts

Зоната  се състои от  двуетажни еднофамилни редови жилищни сгради, обособени в четири секции . Всяка секция има достъп до  обслужващи алеи, свързани с главната алея на жилищен комплекс.  Всяка секция е  с еднаква застроена площ от 91.65 м2 и РЗП … м2. Всяко жилище ...

Двуфамилни редови триетажни къщи BRH

dotts

Зоната се състои от триетажни многофамилни редови жилищни сгради, обособени в четири секции, разположени южно от хотелския комплекс. Всяка секция разполага с по два апартамента, всеки от тях разположен на два етажа, и обособено за ползване дворно пространство с площ … дка от единия апартам ...