Обява за работа

Обява за работа

Споделете:

Обява за работа

ОБЯВА

 

Във връзка с развитието на инвестиционен проект „СамеЛион“ / samelyon.com / -  град Самоков,  обявяваме конкурс за назначаване на специалисти „Инвеститорски контрол“ по следните специалности:

-        „Архитектура и строителство“;

-        „Електрически инсталации“

-        „В и К“ инсталации;

Основни функции:

Участва в контрола на  изпълнението на строително-монтажните работи, удостоверява действително извършените работи след измерване и контрол за съответствие с изискванията на проекта, контролира окомплектоването и предаването на екзекутивната документация, участва в създаване на организация и необходими документи по подготовката и направата на комплексните изпитания и 72-часови проби в експлоатационен режим и всякакви други изпитания, изисквани от българските стандарти и закони, участва в организиране на всички процедури, свързани с предаването на обекта на инвеститора и въвеждането му в експлоатация

Изисквания за заемане на длъжността:

Образование: Висше техническо или средно специално

 

Правоспособност: завършен курс по „Инвеститорски контрол“

 

Трудов стаж : не по-малко от 3 години.

 

Познаване на нормативната база  за изпълнение на инвестиционни проекти ЗУТ, ЗБУТ, Наредбата  за инвеститорски контрол, данъчно законодателство

 

Кандидатите следва да изпратят автобиография и документ за завършено образование на адрес: office@samelyon.com