Медицински център

Медицински център

Образна диагностика

Образна диагностика

dotts

Оборудвана лаборатория с апаратура от последно поколение, осигуряваща изследвания в направленията: ядрено-магнитен резонанс, рентгенография, ехография.

Функционална диагностика

dotts

Чрез професионална оценка на физическото състояние на спортистите и посетители ще се предлагат програми за понижаване на риска от възникването на травми и подобряване на физиологичните показатели.

Функционална диагностика
Рехабилитация

Рехабилитация

dotts

Рехабилитационният блок включва  богати възможности за провеждане на лечебни процедури - лечение с ултразвук, лазерна терапия, светлолечение,  топлотерапия и други.