Обявление

Обявление

Share:

Обявление

Съгласно изискванията на чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.1 от  Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, „САМЕЛИОН“ АД ОБЯВЯВА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за: ИЗГРАЖДАНЕ НА „ПАРКИНГ, ОБСЛУЖВАЩИ ОБЕКТИ, СПОРТНИ ИГРИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ КОМПЛЕКС „САМЕЛИОН“ - СПОРТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН, МЕДИЦИНСКИ И СПА-КОМПЛЕКС, ХОТЕЛ И КОНФЕРЕНТЕН ЦЕНТЪР” в УПИ ІІI в кв.304 по регулационен план на гр.Самоков - ново инвестиционно предложение.

Подробна информация за инвестиционното предложение е оповестена ТУК